Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Latrinhämtning fastland och Ljusterö

För att du ska få ditt latrinkärl hämtat måste du göra en beställning. Beställningen behöver göras senast torsdag veckan innan du vill ha ditt kärl hämtat, se hämtveckor nedan. Beställning görs genom att ringa vår kundservice eller skicka epost på osterakeravfall@roslagsvatten.se

Hämtning sker efter beställning följande veckor
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

Latrinkärl hämtas efter beställning mot avgift på 270 kr/kärl.

Behöver du flera latrinkärl kan du beställa dessa mot avgift genom att ringa vår Kundservice eller maila osterakeravfall@roslagsvatten.se.

  • Extrakärl i samband med hämtning kostar 100 kr/st.
  • Om du vill ha ett extra latrinkärl levererat på annan tid än vid ordinarie hämtveckor kostar det 315 kr/st. Då ingår leverans och ett nytt kärl.

Du kan också tillhandahålla latrinkärl själv. Då gäller följande dimensioner för att vi ska kunna hämta ditt kärl: Höjd: 31,5 cm, Bredd: 38,5 cm, Volym: 23 liter, svart engångskärl för insamling av latrin med tättslutande lock.
Latrinkärl

Checklista latrinhämtning:
- Kontrollera att ditt latrinkärl är märkt med fastighets-
   beteckning. Om ditt kärl saknar märkning, tex om du
   tillhandahåller eget kärl, måste du se till att märka ditt
   kärl med fastighetsbeteckning.
- Fullt latrinkärl ställs vid ditt sopkärl.
- Latrinkärlet ska vara uppställt senast kl 06:00 på måndagen
   i hämtveckan.
- Latrinkärl får väga max 15 kg styck. Om det väger mer riskerar
   du att det inte blir hämtat.
- Kärlet får inte fyllas till kanten. Lämna minst 15 cm kvar
   till överkanten.
- Locket ska vara stängt.
- I kärlet för latrin får avföring och toalettpapper läggas.
   Det är inte tillåtet att slänga produkter eller kemikalier
   såsom bindor, tamponger, våtservetter, tops och plast
   eftersom detta stör efterbehandlingsprocessen.
   Eftersom att ditt latrinavfall återförs till kretsloppet som
   växtnäring är det viktigt att latrinet är fritt från skräp.
- Plastsäckar får inte användas i latrinkärlet.
- Alla kärl är engångskärl i plast, förslutningsbara och täta.
   Volym 23 liter.


Priser

Avgifterna gäller från och med 2018-04-01 tills ny avfallstaxa beslutas. 

Tjänst

Tömningsavgift

Hämtning av latrinkärl

270 kr/kärl

Nytt latrinkärl

100 kr/st

Extra latrinkärl levererat på annan tid än vid ordinarie hämtveckor

315 kr

Vi fasar ut latrinhämtningen
Roslagsvatten arbetar med att fasa ut latrinhämtningen till förmån för andra VA-lösningar. Latrinhämtning används i princip bara av fritidshus sommartid. Det är allt färre som har behov av latrintömning och det är en besvärlig och ohygienisk hantering för hämtningspersonalen. Anläggningarna som tar emot latrin blir färre. Därför är det bra att redan nu förbereda sig för andra lösningar exempelvis enskilt avlopp, kompostering av latrin eller förbränningstoalett.

Eget omhändertagande av latrin
Det är möjligt att ordna en egen kompostanläggning för att ta hand om latrinet. Det blir lättare att kompostera om du kompletterar toaletten med en urinavskiljare. Urinen kan spädas med vatten och användas som växtnäring. Resultatet blir en näringsrik kompostmull som kan användas som gödsel. Kompostering av latrin kräver tillstånd från Österåkers kommun, Miljö-och hälsoskyddsenheten. Blankett för anmälan finns på kommunens hemsida. Handläggning debiteras enligt taxa.