Tips för vintern

När det är minusgrader ute finns det risk att matavfallet fryser fast i matavfallstunnan, som då inte kan tömmas av vår entreprenör. Du som fastighetsägare ansvarar för att sopkärlet kan tömmas ordentligt. Här kommer några tips som kan råda bot på saken.

Tips

  • Låt blött avfall rinna av ordentligt innan det läggs i matavfallspåsen.
  • Lägg gärna lite hushållspapper i botten på din matavfallspåse, detta suger upp en del av fukten.
  • Stäng papperspåsen ordentligt innan den läggs i kärlet.
  • Matavfall som ligger löst i kärlet kan frysa fast.
  • Om du har möjlighet, låt påsen ligga ute och frysa till en stund innan den läggs i kärlet.
  • Använd endast de bruna matavfallspåsarna du hämtar ut i din livsmedelsbutik eller på Roslagsvattens kontor. 
  • Om påsarna har frusit fast i dit kärl, försök få loss dem inför tömningsdagen genom att skaka om kärlet.
  • Töm kärlet ofta, glöm inte att ställa ut kärlet varannan vecka.