Viktig information till dig med enskilt avlopp

Från och med 1 januari 2020 byter Roslagsvatten entreprenör för insamling av slam från enskilda avlopp och fett från verksamheter i Österåker och Vaxholm.

På fastlandet är det DKLBC som tar över slamhämtningen, och i skärgården är det Svensk Tanktransport som är den nya entreprenören.

I samband med entreprenörsbytet kan det bli ändringar i ditt tömningsschema. Du som får ett ändrat tömningsschema kommer att få ett separat brev om detta.

SMS-avisering: om du inte redan har sms-avisering vill vi rekommendera denna service till dig. Ett sms skickas då till dig torsdag veckan innan din två-veckorsperiod börjar. Kontakta vår kundservice så hjälper de dig med detta.

Under ”Mina sidor” på Roslagsvattens hemsida kan du också se din nästa tömningsperiod. Den visar då den första veckan av den tvåveckorsperiod under vilken anläggningen töms. OBS! Under entre-prenörsbytet vid årsskiftet, kan det vara så att du som slamkund under en begränsad tid, inte ser ditt hämtningsschema. Vi ber om ditt tålamod och logga in vid ett annat tillfälle.

Läs mer här vad som gäller