Självservice

Bra att veta

Vissa av tjänsterna kräver e-legitimation. Om du inte kan logga in, kan det bero på att abonnemanget står skrivet på en annan person. Kontakta Kundservice, så lägger de till dig.

Abonnemang och fakturor


Här kan du se vilka tjänster du har hos Roslagsvatten.
E-tjänst: abonnemang privatperson (Bank-id)

Här kan du se vilka tjänster du har hos Roslagsvatten.
E-tjänst: anmäl ägarbyte (Bank-id)
Blankett: anmäl ägarbyte

Här hittar du dina fakturor
E-tjänst: fakturor privatperson (Bank-id)

Sophämtning


Här kan du se vilka tjänster du har hos Roslagsvatten.
Länk: hämtningsschema

Uppehåll i sophämtning för dig som bor på Ekerö.

Blankett: uppehåll i hämtning Ekerö

Uppehåll i sophämtning för dig som bor i Vaxholm.

Blankett: uppehåll i hämtning Vaxholm
E-tjänst: Uppehåll i hämtning

Uppehåll i sophämtning för dig som bor i Österåker.

Blankett: uppehåll i hämtning Österåker
E-tjänst: Uppehåll i hämtning

Slamhämtning


Här kan du se när din nästa slamhämtning sker.
Länk: hämtningsschema

Här kan du beställa en skylt för markering av din slamanläggning.

E-tjänst: beställning av markeringsskylt för slambrunn

Uppehåll i sophämtning för dig som bor på Ekerö.

Blankett: uppehåll i hämtning Ekerö

Uppehåll i sophämtning för dig som bor i Vaxholm.

Blankett: uppehåll i hämtning Vaxholm
E-tjänst: Uppehåll i hämtning

Uppehåll i sophämtning för dig som bor i Österåker.

Blankett: uppehåll i hämtning Österåker
E-tjänst: Uppehåll i hämtning

Kommunalt vatten och avlopp


SMS-tjänsten för vatten och avlopp är en av våra viktigaste kanaler för att nå ut med driftinformation som berör din fastighet eller en fastighet som du vill få information om. Via länken nedan kan du läsa mer om tjänsten och kontrollera dina kontaktuppgifter och anmäla dig.
Länk: SMS-tjänst vid störningar

Här kan du göra en VA-anmälan om du har eller ska bygga hus.
E-tjänst: VA-anmälan
Blankett: VA-anmälan

På mina sidor kan du lämna mätarställning. Läs av din vattenmätare, gärna 3-4 gånger om året, och lämna mätarställning via den här e-tjänsten.
E-tjänst: lämna mätaravläsning (Bank-id)

Hantering av borrvatten vid borrning för dricksvatten eller bergvärme.
Blankett: Hantering av borrvatten

Här kan du anmäla en skada, exempelvis egendomsskada vid källaröversvämning.

Det är viktigt att du kontaktar ditt eget försäkringsbolag innan du fyller i anmälan!

E-tjänst: skadeanmälan

Här kan du göra en ansökan om reduktion vid vattenläckage.
E-tjänst: Ansökan om reduktion vid vattenläckage

För företag


Anmälan om installation av fettavskiljare ansluten till kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp
E-tjänst: Anmälan fettavskiljare

Återvinningscentral

Här hittar du regler för privatpersoner och företag

Länk: priser på återvinningscentralen

Anslutning av vatten och avlopp


Medgivande om frisprängning för VA-anslutning
Blankett: Medgivande frisprängning

Här kan du göra en VA-anmälan om du har eller ska bygga hus.
E-tjänst: VA-anmälan
Blankett: VA-anmälan