Självservice

Bra att veta

Vissa av tjänsterna kräver e-legitimation. Om du inte kan logga in, kan det bero på att abonnemanget står skrivet på en annan person. Kontakta Kundservice, så lägger de till dig.

Abonnemang och fakturor


Här kan du se vilka tjänster du har hos Roslagsvatten.
Ikon för e-tjänst
E-tjänst: abonnemang privatperson (Bank-id)


Ska du sälja din fastighet behöver du göra en flyttanmälan.
Ikon för e-tjänst
E-tjänst: anmäl ägarbyte (Bank-id)


Här hittar du dina fakturor
Ikon för e-tjänst
E-tjänst: fakturor privatperson (Bank-id)

Sophämtning


Här kan du se vilka tjänster du har hos Roslagsvatten.
ikon som visar en sopbil
Länk: hämtningsschema


Uppehåll i sophämtning för dig som bor på Ekerö.
ikon som visar att det är ett pdf-dokument
Blankett: uppehåll i hämtning Ekerö

Uppehåll i sophämtning för dig som bor i Vaxholm.

ikon som visar att det är ett pdf-dokument
Blankett: uppehåll i hämtning Vaxholm
Ikon för e-tjänst
E-tjänst: Uppehåll i hämtning

Uppehåll i sophämtning för dig som bor i Österåker.

ikon som visar att det är ett pdf-dokument
Blankett: uppehåll i hämtning Österåker
Ikon för e-tjänst
E-tjänst: Uppehåll i hämtning


Slamhämtning


Här kan du se när din nästa slamhämtning sker.
ikon som visar en sopbil
Länk: hämtningsschema

Här kan du beställa en skylt för markering av din slamanläggning.

Ikon för e-tjänst
E-tjänst: beställning av markeringsskylt för slambrunn

Här kan du anmäla dig för sms-avisering när ditt enskilda avlopp ska tömmas.

Ikon för e-tjänst
E-tjänst: anmälan sms-avisering vid tömning av enskilt avlopp

Uppehåll i sophämtning för dig som bor på Ekerö.

ikon som visar att det är ett pdf-dokument
Blankett: uppehåll i hämtning Ekerö

Uppehåll i sophämtning för dig som bor i Vaxholm.

ikon som visar att det är ett pdf-dokument
Blankett: uppehåll i hämtning Vaxholm
Ikon för e-tjänst
E-tjänst: Uppehåll i hämtning

Uppehåll i sophämtning för dig som bor i Österåker.

ikon som visar att det är ett pdf-dokument
Blankett: uppehåll i hämtning Österåker
Ikon för e-tjänst
E-tjänst: Uppehåll i hämtning

Kommunalt vatten och avlopp


SMS-tjänsten för vatten och avlopp är en av våra viktigaste kanaler för att nå ut med driftinformation som berör din fastighet eller en fastighet som du vill få information om. Via länken nedan kan du läsa mer om tjänsten och kontrollera dina kontaktuppgifter och anmäla dig.
Ikon en hand som håller en telefon
Länk: SMS-tjänst vid störningar


Här kan du göra en VA-anmälan om du har eller ska bygga hus.
Ikon för e-tjänst
E-tjänst: VA-anmälan
ikon som visar att det är ett pdf-dokument
Blankett: VA-anmälan


På mina sidor kan du lämna mätarställning. Läs av din vattenmätare, gärna 3-4 gånger om året, och lämna mätarställning via den här e-tjänsten.
Ikon för e-tjänst
E-tjänst: lämna mätaravläsning (Bank-id)


Hantering av borrvatten vid borrning för dricksvatten eller bergvärme.
ikon som visar att det är ett pdf-dokument
Blankett: Hantering av borrvatten

Här kan du anmäla en skada, exempelvis egendomsskada vid källaröversvämning.

Det är viktigt att du kontaktar ditt eget försäkringsbolag innan du fyller i anmälan!

Ikon för e-tjänst
E-tjänst: skadeanmälan
ikon som visar att det är ett pdf-dokument

För företag


Anmälan om installation av fettavskiljare ansluten till kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp
ikon som visar att det är ett pdf-dokument
Blankett anmälan fettavskiljare
Ikon för e-tjänst
E-tjänst: Anmälan fettavskiljare

Återvinningscentral

Här hittar du regler för privatpersoner och företag

ikon för återvinning
Länk: priser på återvinningscentralen

Anslutning av vatten och avlopp


Medgivande om frisprängning för VA-anslutning
ikon som visar att det är ett pdf-dokument
Blankett: Medgivande frisprängning


Här kan du göra en VA-anmälan om du har eller ska bygga hus.
Ikon för e-tjänst
E-tjänst: VA-anmälan
ikon som visar att det är ett pdf-dokument
Blankett: VA-anmälan

 

Dela sidan via e-post