Fosforfilter

Har du ett fosforfilter i ditt minireningsverk som behöver bytas? Fosforfilter definieras idag enligt Miljöbalken som avfall under kommunalt ansvar. Roslagsvatten har tillämpat ett så kallat Auktorisationssystem vilket innebär att företag som vill samla in fosfor först måste godkännas av Roslagsvatten. Vi lägger stor vikt vid att fosforn hanteras rätt och att fosforn används som gödsel för att spridas på åkermark. På så sätt får vi ett slutet kretslopp. 

Dela sidan via e-post