Avgifter, regler och abonnemang

Alla fastighetsägare måste ha ett abonnemang för hämtning av avfall. Du betalar alltid en grundavgift och en tömningsavgift.

Se ditt abonnemang och fakturor - Mina sidor

Vad innebär grundavgift? Grundavgiften är en fast årsavgift som alla ska betala. Den täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.

Grundavgift debiteras för:

  • Småhus: en grundavgift tas ut per bostad i en- eller tvåbostadshus (friliggande, del i radhus, del i kedjehus och del i parhus).
  • Flerbostadshus: en grundavgift tas ut per lägenhet i flerbostadshus med minst tre lägenheter.
  • Verksamheter: per anläggning.

När kommer min faktura? 

Fakturan skickas ut kvartalsvis. 
Månadsskiftet februari - mars 
Månadsskiftet maj - juni 
Månadsskiftet augusti - september 
Månadsskiftet november – december

 

Dela sidan via e-post