Återställ

Ska du bygga komplementbostad (attefallshus)?

Sedan 1 augusti 2020 är det tillåtet att bygga en 30 m2 stor komplementbostad, ett så kallat attefallshus. Huset kan användas som en permanentbostad utan att bygglov behöver sökas, men det krävs att en anmälan görs innan inkoppling och byggstart.

Nyanslutning
Publicerad
2021-10-14