Ditt ansvar vid en oförutsedd händelse

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Om det uppstår brist på vatten är det viktigt att vara förberedd. De första dagarna ska du kunna klara dig på egen hand.

Det kan du göra genom tappa upp vatten och förvara hemma på ett mörkt och svalt ställe. Tänk på att du måste kunna söka upp information om var du kan hämta vatten om vattenbristen blir långvarig. Du behöver också ha egna kärl/dunkar för att kunna hämta och transportera hem vatten till din bostad. (10-20 liters dunk är lämplig storlek).

3-5 liter per dag.

Varje person behöver minst 3–5 liter vatten per dag. Det räcker till dryck och det allra nödvändigaste de första dagarna. Efter några dagar behöver du tillgång till mer vatten. Om du har husdjur behöver även dessa vatten. Se till att ha en eller flera vattendunkar hemma för att underlätta hämtning av vatten.

Toaletten fungerar inte utan vatten.

Tänk också på att vanliga vattentoaletter inte fungerar om det inte finns vatten i ledningsnätet. Toaletten kan fortfarande användas men spolvattnet behöver du själv fylla på. Som spolvatten kan regnvatten eller vatten från en sjö eller vattendrag användas. Hämta med hink eller vattenkanna och fyll helst i toalettens vattencistern för bästa spoleffekt, i annat fall direkt i toalettstolen. Tänk på att det endast är det som passerat kroppen och toapapper som ska spolas ner i toaletten. Eftersom spolfunktionen inte blir lika effektiv kan även toapapper slängas i en avfallshink/papperskorg.

Viktiga tips för din beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har mycket information om hur du kan förbereda dig.

MSB: om tillgång till vatten i kris