LTA - lätt trycksatt avlopp

LTA betyder lätt trycksatt avlopp och innebär att spillvattnet transporteras i trycksatta ledningar som följer terrängen. Varje fastighetsägare pumpar då sitt avlopp från en LTA-tank med en LTA-pump in i den trycksatta huvudstammen. Detta skiljer sig från självfallsnät där spillvattnet rinner till huvudstammen utan föregående pumpning. Om en fastighet ansluts till ett LTA-nät tillhandahåller Roslagsvatten en LTA-tank med tillhörande pump, dessa ingår i anläggningsavgiften.

Roslagsvatten ansvarar för normala reparationer och fastighetsägaren ansvarar vid misskötsel av LTA
Om LTA-pumpen havererar ansvarar Roslagsvatten i normalfallet för reparationen.

Det är endast tillåtet att tillföra bad-, dusch-, tvätt-, disk-, eller toalettvatten, s.k. spillvatten, till LTA-pumpen.

Det är inte tillåtet att spola ner skräp och dylikt som inte hör hemma i avloppet. LTA-pumpen kan inte ta hand om exempelvis våtservetter, bindor, blöjor, kläder, trasor, tops eller sand. Större mängder fett kan också orsaka problem i alla typer av avlopp. Torka istället fettet ur stekpannan med hushållspapper innan du diskar, och häll matolja i exempelvis en pet-flaska som du försluter och slänger i soppåsen.

Om LTA-pumpen havererar på grund av att LTA-pumpen tillförts något som inte är tillåtet, står fastighetsägaren för samtliga kostnader som uppstått vid reparationen.

Vad händer vid larm från LTA-pumpen?
LTA-pumpen är försedd med larm för att uppmärksamma störningar och haverier. LTA-pumpen kan bland annat larma vid tillfälligt utsläpp av stora vattenmängder. Undvik att tillföra vatten i avloppet tills felet är åtgärdat. Avvakta då för att se om problemet upphör när vattennivån i tanken sjunkit.

Om larmet fortsätter, kontrollerar du att alla säkringar är hela, att strömbrytarna är tillslagna och att ström finns fram till pumpen innan du kontaktar Roslagsvatten.

Om larmet fortsätter ljuda efter att du kontrollerat ovanstående, kontaktar du Roslagsvatten. Du når Roslagsvatten på 08-540 835 00. Efter ordinarie kontorstid hänvisas du där till beredskapsorganisationen.