Har du fått samtal om din LTA-anläggning?

I Roslagsvattens förbättringsarbete kommer vi att behöva uppgradera LTA-pumpar och styrenhet till en nyare version. Just nu pågår arbetet på Skarpö. ...

Publicerad
2022-10-04

Vad händer vid larm från LTA-pumpen?

LTA-pumpen är försedd med larm för att uppmärksamma störningar och haverier. LTA-pumpen kan bland annat larma vid tillfälligt utsläpp av stora vattenmängder. Undvik att tillföra vatten i avloppet tills felet är åtgärdat.

Publicerad
2021-11-04

LTA - lätt trycksatt avlopp

LTA betyder lätt trycksatt avlopp och innebär att spillvattnet transporteras i trycksatta ledningar som följer terrängen. Varje fastighetsägare pumpar då sitt avlopp från en LTA-tank med en LTA-pump in i den trycksatta huvudstammen. Detta skiljer sig från självfallsnät där spillvattnet rinner till huvudstammen utan föregående pumpning. Om en fastighet ansluts till ett LTA-nät tillhandahåller Roslagsvatten en LTA-tank med tillhörande pump, dessa ingår i anläggningsavgiften.

Publicerad
2021-01-17

LTA - ansvarsförhållande

Roslagsvatten ansvarar för allt fram till förbindelsepunkt samt för LTA-enheten (tank, pump och apparatlåda).

Österåker
Publicerad
2021-01-17

Xylem

Det är endast tillåtet att tillföra bad-, dusch-, tvätt-, disk-, eller toalettvatten, s.k. spillvatten, till LTA-pumpen.  

Publicerad
2021-02-06

Skandinavisk kommunalteknik

Det är endast tillåtet att tillföra bad-, dusch-, tvätt-, disk-, eller toalettvatten, s.k. spillvatten, till LTA-pumpen.  

Publicerad
2021-02-06

LTA - drift, underhåll och hantering

För att LTA-enheten ska fungera korrekt är det viktigt att tänka på vissa saker. Här har vi sammanfattat några av de viktigaste punkterna som du bör tänka på.

Österåker
Publicerad
2021-01-16

Beställning LTA

LTA-stationen beställs av Roslagsvatten när fastighetens förbindelspunkt är utbyggd och förmedlad. Vi levererar normalt ut stationen inom en vecka. Leveransen sker i två försändelser.

Österåker
Publicerad
2021-02-02

LTA

LTA betyder Lätt tryckavlopp och innebär att spillvattnet transporteras i trycksatta ledningar som följer terrängen. Varje fastighetsägare pumpar då sitt avlopp från en LTA-tank med en LTA-pump in i den trycksatta huvudstammen.

Publicerad
2021-02-02