Skiss på LTA anslutning

Anslutning VA

LTA

LTA betyder Lätt tryckavlopp och innebär att spillvattnet transporteras i trycksatta ledningar som följer terrängen. Varje fastighetsägare pumpar då sitt avlopp från en LTA-tank med en LTA-pump in i den trycksatta huvudstammen.

LTA-pumpen transporterar bort fastighetens spillvatten

Om ett område byggs ut med LTA tillhandahåller Roslagsvatten en LTA-tank med tillhörande pump. 
Roslagsvatten ansvarar för drift och skötsel av LTA-pumpen under förutsättning att inget otillåtet tillförs LTA-tanken.

Fastighetsägaren ansvarar för att gräva ner LTA-tanken och ordna markarbete, installation och elförsörjning inne på fastigheten. 

Roslagsvatten ansvarar för normala reparationer och fastighetsägaren ansvarar vid misskötsel
Om LTA-pumpen havererar ansvarar Roslagsvatten i normalfallet för reparationen.

Det är endast tillåtet att tillföra bad-, dusch-, tvätt-, disk-, eller toalettvatten, s.k. spillvatten, till LTA-pumpen.

Läs mer om LTA här.

Dela sidan via e-post