Tekniska anvisningar

Här hittar du dokument och instruktioner inför anslutning till kommunalt vatten och avlopp.   Monteringsbeskrivning Skandinavisk kommunalteknik bifogas vid leverans av LTA-tank.

Publicerad
2021-01-16

Självfall

Självfall innebär att spillvattnet från fastigheten transporteras med hjälp av gravitationen.

Österåker
Publicerad
2021-01-16

Xylem

Det är endast tillåtet att tillföra bad-, dusch-, tvätt-, disk-, eller toalettvatten, s.k. spillvatten, till LTA-pumpen.  

Publicerad
2021-02-06

Skandinavisk kommunalteknik

Det är endast tillåtet att tillföra bad-, dusch-, tvätt-, disk-, eller toalettvatten, s.k. spillvatten, till LTA-pumpen.  

Publicerad
2021-02-06

Regler för komplementbyggnad med inkoppling till kommunalt VA

Sedan 1 augusti 2020 är det tillåtet att bygga en 30 m2 stor komplementbyggnad, exempelvis ett Attefallshus. Huset kan användas som en permanentbostad utan att bygglov behöver sökas, men det krävs att en anmälan görs innan inkoppling och byggstart.

Österåker
Publicerad
2020-12-02

Anmälan privatpersoner

Handläggningstid och inkoppling Handläggningstiden kan variera beroende på om fastigheten har en redan utbyggd förbindelsepunkt eller inte.

Publicerad
2021-02-02

Anmälan och avgifter

Ska du bygga ett nytt hus, verksamhetslokal och/eller ansluta en befintlig byggnad till kommunalt vatten och avlopp? Tänk på att en ny installation eller förändring i avloppslösningen kräver en VA-anmälan till Roslagsvatten samt en anmälan för VA-installation till din kommun.

Österåker
Publicerad
2021-02-02

Så här går det till att ansluta till det kommunala VA-ledningssystemet

Om du vill ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsledningar och din fastighet ligger inom ett verksamhetsområde för vatten och avlopp ska du anmäla detta till oss genom att skicka in en VA-anmälan. Anmälan ska skickas till Roslagsvatten innan inkoppling eller utbyggnad av förbindelsepunkt kan påbörjas.

 

Österåker
Publicerad
2021-02-02

Anslutning vatten och avlopp

Vill du ansluta dig till Roslagsvattens kommunala vatten och avlopp kan det ske på olika sätt, t ex inom verksamhetsområdet eller via en samfällighet. Här hittar du bland annat information om vad det kostar och vad som är bra att tänka på om du ska ansluta din fastighet.

Österåker
Publicerad
2021-02-02