Skiss på LTA anslutning

Anmälan och avgifter

Anmälan privatpersoner

Handläggningstid och inkoppling

Handläggningstiden kan variera beroende på om fastigheten har en redan utbyggd förbindelsepunkt eller inte. Om en förbindelsepunkt behöver byggas ut får du räkna med en längre handläggningstid som kan variera beroende på omständigheter för just din fastighet.

Tänk på att anslutning till förbindelsepunkten får ske först när förbindelsepunkten skriftligen meddelats och anläggningsavgiften är betald.

Viktiga steg att följa innan du får börja använda kommunalt vatten och avlopp:

  1. VA-anmälan ska skickas in samt eventuell frisprängningsblankett (vid utbyggnad av planerad fp) blanketter hittar du här
  2. En förbindelsepunkt ska vara utbyggd, fakturerad och förmedlad
  3. Anläggningsavgiften ska vara betald
  4. Servisledningarna ska vara täthetsprovade mellan servisventilen i gatan och vattenmätarkonsol
  5. En vattenmätare ska vara monterad
  6. Vid LTA ska LTA-stationen vara besiktad och godkänd av Roslagsvatten samt pumpen installerad och driftsatt
Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som ansvar för att beställa byggvatten, vattenmätare och montering av eventuell pump. Beställning behöver göras i 7-10 arbetsdagar före önskad åtgärd. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att iordningsställa en mätarplats enligt Roslagsvattens instruktion, innan vattenmätaren beställs. Brukning av vatten och/eller avlopp inte får ske innan anläggningsavgiften är betald och mätaren är uppsatt. 
Dela sidan via e-post