Bild på soptunnor vid hus

Skärgården

Avfallsabonnemang i skärgården

Som fastighetsägare behöver du ha ett avfallsabonnemang, så att ditt avfall hämtas regelbundet. Ett abonnemang består av en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften är per år och bostadshus. Utöver det tillkommer den rörliga avgiften som baseras på vilken abonnemangsform du väljer.

Permanentboende

Du som är permanentboende i skärgården (gäller öar utan väg- eller färjeförbindelse) kan välja att ha hämtning 13 eller 26 gånger per år. Vill du ha hämtning 13 gånger per år måste du kompostera ditt matavfall i en godkänd kompostanläggning. 

För Vaxholm görs ansökan hos Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsenhet.

För dig som bor i Österåker vänder du dig till Miljö- och hälsoskyddsenheten hos Österåkers kommun.

Fritidsboende

För dig som fritidsboende i skärgården som bara nyttjar fastigheten under sommarhalvåret kan ha ett säsongsabonnemang. Säsongsabonnemanget börjar under vecka 16 och pågår till och med vecka 40. Under denna period får ni hämtat avfallet 1 gång var annan vecka. 

Har du säckhämtning får varje säck, av arbetsmiljöskäl, väga max 15 kg. Har du mycket avfall så kan du skaffa dig ytterligare säckställ och abonnemang.

Läs mer om avfallstjänster, priser och bestämmelser för din kommun

Dela sidan via e-post