Tips om matfett och bioavfall

Matfett

Om du häller ut matolja och fett i diskhon blir det lätt stopp i avloppet. Det beror på att fettet stelnar och bildar fettproppar. Det kan leda till att orenat avloppsvatten släpps ut i naturen. Det finns också en risk för att avloppsvattnet trycks upp i din fastighet.

Från och med 1 januari 2024 införs en ny lagstiftning för hantering av ätligt fett och oljor. Det får inte längre kastas i restavfallet, utan ska sorteras som matavfall eller lämnas till återvinningscentral.

Gör så här istället

Stekfett och mindre mängder fett

1. Torka ur stekpannor och kastruller noggrant med hushållspapper och släng pappret i matavfallet. Förutom att minska risken för stopp i avloppet bidrar du till att matfettet kan användas för att producera biogas.

2. Mindre mängder fett kan också samlas in tillsammans med matavfallet. Ett sätt är att låta fettet stelna i kylen, till exempel i en kopp. Det stelnade fettet är lätt att skrapa ur och slänga i matavfallet.

Större mängder flytande fett och olja

3. Större mängder fett och avsvalnad matolja (till exempel frityrolja) hälls med hjälp av en tratt i en plastflaska eller mjölkförpackning med kork och lämnas på kommunens återvinningscentral.

Vad är bioavfall?

Bioavfall uppstår varje dag i köket i samband med matlagning och måltider. Detta är helt enkelt matrester som till exempel skämd och dålig mat, fiskrens, frukt-, grönsaks- och äggskal. Du får också lägga tepåsar samt kaffesump med filter i bioavfallet. Matoljor och soppor kan med fördel sättas i ett tomt mjölkpaket som du tejpar igen.

Vad får inte sorteras som bioavfall?

Inga yoghurtburkar, brödpåsar, fruktpåsar eller övriga förpackningar får sättas i bioavfallspåsen. Trädgårdsavfall ska inte heller sättas med bioavfallet.

Dela sidan via e-post