Informationstexter till fastighetsägare om matavfall

Här hittar du som fastighetsägare eller ordförande i en bostadsrättsförening texter om matavfall som du kan använda och inspireras av när du behöver kommunicera med de som bor i fastigheten och andra hyresgäster.

Texterna kan delas in i tre teman med följande rubriker:

• Det här sorteras som matavfall.
• Några enkla tips när du sorterar.
• Därför är det bra att sortera matavfallet.

Du kan ladda ner dessa som färdiga PDF-filer

Affisch om att minska avfallet

 

Vill du hellre tillverka egna informationsblad får du gärna använda dig av dessa texter:

Informationstext 1: Det här sorteras som matavfall

Det är viktigt att rätt saker läggs i påsen för att det ska kunna bli biogas och biogödsel. Regeln är enkel: I matavfallet läggs skal och rester som klassas som mat. Allt annat läggs i den vanliga avfallspåsen eller läggs i förpackningsinsamlingen. Men självklart – det bästa du kan göra är att äta upp dina matrester.

Plast, bioplast, och majsstärkelsepåsar förstör rötningen så att vi inte får ut biogas och biogödsel. Den kan dessutom hamna i jorden på ekologiska jordbruk. Snittblommor är ofta kraftigt besprutade och har gifter på sig som inte heller ska ut på ekologiska jordbruk.

Exempel på matavfall
• Skal och rester av grönsaker och frukt
• Rester av kött, fisk och skaldjur
• Pasta, ris
• Rester av bröd, äggskal
• Teblad, kaffesump. Filter och tepåsar kan också läggas i matavfallet så väl som mindre mängd ofärgat hushållspapper.

Du kan torka av fettet från en stekpanna med hushållspapper och lägga i matavfallspåsen. Stora mängder mat- och frityrolja häller du upp i en pet-flaska, använd gräddförpackning eller liknande och lämnar uppmärkt till närmaste återvinningscentral. Fett kan skapa stopp i avloppsledningarna och ska därför inte hällas ut i vasken.

Detta kan INTE läggas i matavfallspåsen
Eftersom det utsorterade matavfallet rötas för att kunna bli biogas och biogödsel så kan du inte lägga till exempel jord i matavfallspåsen då jorden försämrar rötningsprocessen. Här är några andra exempel på saker som inte ska läggas i matavfallspåsen.
• Blöjor/bindor, tvättlappar, bomullstussar
• Damm
• Glasspinnar, ätpinnar
• Jord, krukväxter, snittblommor, trädgårdsavfall
• Kattsand, djurströ
• Snus, aska, stearinljus
• Vinkorkar, kapsyler

Informationstext 2: Några enkla tips när du sorterar

Genom att lära sig några trix så blir det ännu enklare att hantera matavfallet i köket.

• Använd hållaren som ingår i startkitet för matavfallspåsen. Startkitet lämnas till dig i samband med kärlet som du kan beställa här: xyz. Hållaren är konstruerad för att hålla påsen torr. Torrt matavfall luktar mindre och påsen går inte sönder.
• Vik ner kanten på matavfallspåsen så blir öppningen stabilare.
• Låt matavfallet rinna av och använd gärna en vaskskrapa för att få upp det från vasken.
• Torrskala potatis och rotfrukter direkt i matavfallspåsen så blir påsen inte så blöt.
• Lägg i använt hushållspapper i matavfallspåsen så suger det upp lite av fukten i påsen och minskar lukt och gör påsen torrare.
• Har du skaldjursrester kan du lägga dem i dubbla påsar om du vill minska lukten. Du kan även lägga dem i en ren matavfallspåse och frysa in den fram till hämtdagen. Detta kan vara bra under den varma tiden på året.

Extra tips! Ibland kan fett göra att påsen ser genomskinlig ut och man tror att påsen ska gå sönder. Påsen är mer tålig än man tror. Känner du dig osäker så lägg påsen i en annan matavfallspåse när du ska bära ut den. Det är viktigt att du inte använder en plastpåse då den inte kan rötas.

Informationstext 3: Därför är det bra att sortera ut matavfallet

Genom att matavfallssortera hjälper du till att göra din kommun och ditt område klimatsmart och fossilbränslefri. Från den 1 januari 2023 är det dessutom obligatoriskt att sortera ut matavfallet både hemma och på jobbet.

40 procent av det som hamnar i avfallspåsen är matavfall. Om matresterna och potatisskalen istället sorteras ut kan de behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel.
Biogasen används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar i stället för bensin och diesel. Det minskar utsläppen av kväveoxider och andra skadliga partiklar i luften.

Biogödsel används som växtnäring till åker- och skogsmark. Genom att gödsla med biogödsel återförs näring och humus till kretsloppet. När man byter ut konstgödsel minskar behovet att till exempel bryta fram fosfor som är en ändlig resurs. Kväven som också finns naturligt i biogödslet är mycket energikrävande att framställa.

Några räkneexempel:
• På fem kilo matavfall kan en personbil köra nästan en mil.
• En familjs potatisskal från sex middagar räcker för biogödsel till potatisodling av en påse chips för en kvälls fredagsmys.
• Matavfallet från 3 000 personer räcker för att köra en stadsbuss i ett helt år.
• Om alla 2,3 miljoner som bor i Stockholms län sorterade ut sina bananskal under ett års tid skulle det resultera i tillräckligt med biobränsle för en buss att åka fyra varv runt jorden.

Det bästa du kan göra är att äta upp maten!

Kan du minska mängden mat som slängs gör du extra stor miljönytta. Cirka 35 procent av alla matrester kastas helt i onödan! Så tänk efter redan innan du handlar mat vad du verkligen behöver så att inte mat slängs bara för att vi inte hinner äta upp den i tid.

Sorterar vi bra kan det påverka hyreskostnaden

Även om du inte direkt betalar för avfallshämtningen när du bor lägenhet så ingår den i hyran. Matavfallsinsamlingen är subventionerad och sorterar vi ut matavfall och förpackningar så kan vi få en lägre avfallskostnad i fastigheten.
 

Dela sidan via e-post