Tips om trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är allt avfall som uppkommer i trädgårdar, exempelvis löv, gräs, grenar, klipp från buskar och fallfrukt. Även julgranar räknas som trädgårdsavfall.

När du lämnar ditt trädgårdsavfall till Roslagsvatten kan du vara säker på att vi tar hand om avfallet på ett miljösmart sätt. Beroende på vad det är för typ av avfall kan vi antingen kompostera, röta eller energiåtervinna avfallet.

Här lämnar du trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall lämnas på någon av våra återvinningscentraler. Ris, grenar och klipp läggs i containern avsedd för detta, gräs och löv läggs i en separat container. Du behöver själv ta bort eventuella påsar och annat förpackningsmaterial då detta förstör processen. Du kan även ta hand om ditt eget trädgårdsavfall genom att ha en trädgårdskompost på din egen mark, då får du näringsrik jord som man kan använda i trädgården. Tänk på att du aldrig får lämna trädgårdsavfall i skogen!

Invasiva växter kräver särskild hantering
För att minimera risken för spridning av invasiva växter gäller särskilda rutiner för detta. Läs mer om hur du hanterar och slänger invasiva växter. 

Vad händer med trädgårdsavfallet?
Ris och grenar förbränns. Värmen tas tillvara i effektiva kraftvärmeverk som genererar el och värme. Över 90 procent av energin tas tillvara i denna process. Det som blir kvar är endast en liten mängd ofarlig aska.

Gräs och löv komposteras hos oss och hos vår entreprenör och bryts ner till en näringsrik jord. Kompostjorden säljs till företag och privatpersoner och kan användas i trädgårdar, växtodlingar och liknande.

Fallfrukt tas omhand likt matavfall av vår samarbetspartner, det rötas och bildar biogas och biogödsel. Biogasen kan användas som fordonsbränsle, biogödseln kan användas som gödsel på åkrar.

Du kan ha ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Läs mer om abonnemanget här

Dela sidan via e-post