Skiss på LTA anslutning

Anmälan och avgifter

Anmälan verksamheter

Vid VA-anslutning för företag kan det, beroende på verksamhetstyp, finnas särskilda krav både från Roslagsvatten och olika myndigheter. Ett exempel kan vara sprinkleranläggning. Vi kan tyvärr inte garantera tryck eller flöde nog för att ett sprinklerssystem direkt kopplat till det kommunala vattnet ska kunna vara helt brandsäkert. Vi rekommenderar därför att ni kopplar upp sprinklers till en egen reservoar med eventuell tryckstegring i erat brandsäkerhetssystem.

Behöver du diskutera vad som gäller för just dig och din verksamhet är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Vid förändring på fastigheten såsom tillbyggnad, förändring av verksamhet etc ska en VA-anmälan göras till Roslagsvatten. Du hittar blanketten för VA-anmälan här.

Dela sidan via e-post