Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

LTA

LTA betyder Lätt tryckavlopp och innebär att spillvattnet transporteras i trycksatta ledningar som följer terrängen. Varje fastighetsägare pumpar då sitt avlopp från en LTA-tank med en LTA-pump in i den trycksatta huvudstammen.

LTA-pumpen transporterar bort fastighetens spillvatten

Roslagsvatten tillhandahåller LTA-tank och LTA-pump – fastighetsägaren ansvarar för markarbete och elförsörjning
Roslagsvatten tillhandahåller LTA-tank och LTA-pump samt ansvarar för drift och skötsel av LTA-pumpen under förutsättning att inget otillåtet tillförs LTA-tanken.

Fastighetsägaren ansvarar för att gräva ner LTA-tanken och ordna markarbetet inne på fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar också för att strömförsörja LTA-pumpen samt att säkerställa att inget otillåtet tillförs LTA-pumpen.

Roslagsvatten ansvarar för normala reparationer och fastighetsägaren ansvarar vid misskötsel
Om LTA-pumpen havererar ansvarar Roslagsvatten i normalfallet för reparationen.

Det är endast tillåtet att tillföra bad-, dusch-, tvätt-, disk-, eller toalettvatten, s.k. spillvatten, till LTA-pumpen.

Läs mer om LTA här.